Můj příběh

Narodil jsem se 29. 9. 1991 a již odmala jsem cítil, že tohle datum je magické a velmi významné. Čím více jdu svou cestou poznávání sebe sama a rozvíjení vědomí, tím více se mi to potvrzuje. 

Má cesta započala v den, kdy mě opustila dlouholetá přítelkyně. Kalendář v té době ukazoval datum 24. 6. 2015. Nechápal jsem, proč mě opouští partnerka, kterou jsem si skrze zákon přitažlivosti přitáhl do života. Chtěl jsem vše pochopit. Zjistit, proč se mi stále opakují stejné události a zkušenosti.

Krátce po rozchodu jsem navštívil Bali, na kterém jsem strávil 6 týdnů. Díky úžasné energii, jakou Bali nabízí, to mně začalo vyvolávat důležité změny. Především se začala více projevovat má temná stránka duše, mé strachy. V den, kdy jsem skrze panickou ataku a sociální fóbii nedokázal vyjít ze svého bytu, jsem začal s koučinkem. S ním začalo přicházet sebe-uvědomění a život přinášel rázem pozitivní změny. V koučinku jsem se našel a začal cítit, že právě tohle je mé poslání. Proto jsem po roce absolvoval školu koučů a stal se jedním z profesionálů.

První půl rok přinesl raketový start. Stal jsem nejlepším koučem (nejvíce odkoučovaných hodin) v rámci prvního půlroku zkušeností v historii firmy. Mé vztahové problémy ovšem přetrvávaly, byly dokonce silnější. Pracovní úspěch jsem oslavil poznáním nové slečny a zkušenost s ní mi přinesla několika týdenní deprese. Měl jsem pocit, že díky této zkušenosti umírám a jsem naprosto zahanben a ponížen. 

O pár týdnů později jsem letěl s neznámou slečnou na Tenerife, kde se opět potvrdily mé vztahové problémy. I přes vzájemné porozumění a zalíbení hrál v roli někdo třetí. Milostný trojúhelník se mi opakoval celý život. A já se rozhodl tomu přijít na kloub. 

Začal jsem absolvovat regresní terapii, která spustila lavinu změn. Otevřelo se mi srdce. Začal jsem vnímat vize. Získal jsem lepší napojení na druhé lidi. A do života mi vstoupila má aktuální partnerka a milostný trojúhelník byl konečně přetnut.

Následně jsem absolvoval pobyt ve tmě, po kterém jsem začal více vnímat energie. Měl jsem problémy chodit mezi lidi, do obchodních center a všude, kde se sdružuje více energie. Začalo mi dávat smysl, proč jsem měl sociální fóbii a panické ataky, jelikož tuto schopnost mám od narození a díky tmě začala sílit. Jsem hypersenzitivní člověk (HSP).

Následující tři roky byly velmi náročné. Učil jsem se nové techniky očišťování, abych mohl zesilovat svou energii. Potácel jsem se s útoky entit a různých temných energií. Byl jsem na své cestě zrazován, jelikož určité energie nechtěly, abych ve své cestě pokračoval. O to víc jsem se rozhodl do svého rozvoje pustit a oddal se cestě k Bohu. Několikrát jsem si během té cesty prožil temnou noc duše.  Veškeré prožitky a zkušenosti mě jen posilovaly ve víře, že musím jít dál.

Do života mi vstoupily vysokovibrační krystaly, které posunuly mé vědomí na novou úroveň. Získal jsem i techniky na očišťování se od temných energií. To vše přineslo mnohem čistější energii do mého života. Také se prohloubila schopnost získávat informace od průvodců, andělů, mistrů a krystalů skrze chanelling a možnost jít svou cestou skutečně otevřeným srdcem a hlasem své intuice. Vše jsem zakončil druhým pobytem ve tmě, který aktivoval nové energie i části mé duše. Během pobytu jsem prožil zkušenost, kdy jsme jen čistým vědomím.

Krátce po tmě jsem cítil, že je potřeba spojit se se svým Já, které obsahuje úplně vše, co jsem kdy prožil. Ve všech životech, světech, dimenzích, časech, prostorech. Abych to vše spojil, cítil, vnímal a byl tím. Dal jsem si proto záměr do meditace, abych zjistil jméno své duše. Energie jména duše v sobě obsahuje naprosto vše. Je to maximální celistvost našeho Já. Meditace byla pro mě velmi silná spirituálně i fyzicky. Jakmile jsem zjistil jméno své duše, byl to nepopsatelný zážitek. Cítil jsem tu sílu. Cítil jsem ten potenciál překračující veškeré bariéry a hranice. Cítil jsem tu moc dokázat vše. 
Jsem Aka-Demus. Těší mne.

Teď po 6 letech náročné a intenzivní transformace pomáhám lidstvu v rozvíjení vědomí. Dokáži navnímat, co daného člověka, tým či projekt v danou chvíli posune na novou úroveň. 

Jako transformační leader a pracovník světla používám při své práci metodu EFT, regresní terapii, kvantovou energii, fialový plamen, napojení na vyšší Já,chanelling a  moudrost a energii krystalů.

Na mé cestě mě aktuálně doprovázejí Plejáďané a pomáhají mi v očišťování od temných energií. Nanebevzatý mistr Saint Germain společně s dalšími mistry ze 6. dimenze mi pomáhají při práci s fialovým plamenem a archanděl Metatron dohlíží na můj duchovní vývoj. Skrze krystal jsem též napojen na Lemurii, ze které získávám moudrost a vědomí, které máme aplikovat právě TEĎ.

Každý den si připomínám svou vizi a záměr v kolektivní dobro. Mou vizí je spojit celé Česko v jeden tým. Aby každý jednotlivec využíval svou jedinečnost a vzájemně jsme jako tým vytvořili synergii. Abychom jako tým pracovali společně na dalším vývoji lidstva a jeho vědomí.

Pokud Tě srdce volá, rád Tebe, Tvůj projekt i Tvůj tým povedu v transformačním procesu k vyššímu vědomí.


Tvořím nový svět. Přidáš se?
Jsem Aka-Demus.